Rozpoczęcie budowy – od czego zacząć?

rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy

Dysponując prawomocnym pozwoleniem na budowę możesz oficjalnie przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Prawomocność decyzji oznacza że decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji. Aby rozpocząć budowę domu musisz poprzedzić to wizytą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na dzień przed rozpoczęciem budowy i złożyć stosowne dokumenty.

 

Dokumenty jakie należy złożyć to:
Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierownika budowy,
o zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawię do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwolenie na wznoszenie robót.

 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych takich jak:
o wytyczenie geodezyjne obiektu,
o wykonanie niwelacji terenu,
o zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
o wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Umowa przedwstępna

Podczas wybierania domu i przygotowania planu finansowego pamiętaj o umowie przedwstępnej. Zawierzyj ją z firmą budowlaną w trakcie starania się o kredyt. Powinna ona zawierać cenę nieruchomości, wysokość transz ustalonych za poszczególny zakres prac. Sama procedura kredytowa może zająć nawet 3 miesiące.

Komplet dokumentów

Starania o kredyt warto rozpocząć od skompletowania dokumentów, bo analizie kredytowej zostają poddane tylko wnioski kompletne a więc zawierające wszystkie potrzebne dokumenty. Podstawowe dokumenty, które musisz mieć przy sobie, to dokumenty tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, zeznanie roczne składne do urzędu skarbowego lub PIT 11 otrzymany od pracodawcy. Dokumenty dotyczące nieruchomości, którą chcemy nabyć to odpis z księgi wieczystej oraz kosztorys budowlany, który dla Państwa wypełni bezpłatnie firma APINWEST w ramach budowy domu.

Zdolność kredytowa, a rozpoczęcie budowy

Zdolność kredytowa to po prostu możliwość spłaty przyszłej raty kredytu , po odliczeniu wszystkich stałych i dających się przewidzieć comiesięcznych opłat. Jeśli dochód jedynej zarabiającej osoby w rodzinie nie wystarcza by otrzymać kredyt na zakup domu być może oznacza to, że będziemy musieli zgodzić się albo na pewne ograniczenia w pewnym w przyznawanym kredycie albo na minimalnie gorsze warunki finansowe na jakich kredyt będzie przyznany. Zdolność kredytową należy ocenić z dwóch stron. Z jednej strony jest to maksymalna kwota jaką bank może nam przyznać , wyliczona zgodnie z procedurami danej instytucji. Z drugiej strony, każdy powinien we własnym zakresie ocenić wysokość co miesięcznej raty. Nie należy sugerować się tylko wyliczeniami banku. Wskazana jest także samodzielna ocena naszych możliwości finansowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

top