Rozpoczęcie budowy – od czego zacząć?

rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy Dysponując prawomocnym pozwoleniem na budowę możesz oficjalnie przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Prawomocność decyzji oznacza że decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji. Aby rozpocząć budowę domu musisz poprzedzić to wizytą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru […]

Read more

Mniej formalności budowlanych od 2017 roku

komplet dokumentów

Mniej formalności budowlanych od 2017 roku. Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego a to oznacza, że zostaną wprowadzone kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych. A w tym: •    Brak wizyt w urzędzie przy stawianiu wiaty do 35 mkw. Przy czym bez zgłoszenia będzie można postawić maksymalnie dwie wiaty na każde 500 […]

Read more

Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków ?

Jakie rozwiązanie jest dla nas bardziej korzystne zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe czyli szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków.   Szambo   Zalety i wady: 1. Budowa szamba nie wymaga wysokich nakładów finansowych, 2. Pojemniki z tworzyw sztucznych nie korodują i nie wchodzą w reakcje z otoczeniem, jednak na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych mogą […]

Read more

Zgłoszenie czy pozwolenie?

zgłoszenie czy pozwolenie

Zmiany podczas budowy, ale tylko dla pozwolenia na budowę. W trybie zgłoszenia nie mamy żadnej możliwości modyfikacji projektu. Jeśli dom będzie budowany w trybie zgłoszenia brak jest możliwości jakiejkolwiek zmiany w projekcie. Zatem Inwestor musi od nowa sporządzić projekt budowlany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i przejść pełny czasochłonny proces uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku […]

Read more

top