Wybór projektu

Wybór projektu
Wielkość domu

Określając powierzchnię domu, warto wziąć pod uwagę obecną i przyszłą liczbę domowników oraz ich styl życia. Konieczne staje się przeanalizowanie jakie pomieszczenia są niezbędne, a bez których można się obejść. Gdzie i jak najchętniej spędzamy wspólny czas, a co jest potrzebne do prywatnego, komfortowego relaksu. Ta wiedza pozwoli na optymalne dostosowanie powierzchni domu do wymagań jego przyszłych mieszkańców. Należy również zwrócić uwagę nie tylko na powierzchnię użytkową domu, ale głównie na powierzchnię zabudowy czy powierzchnię netto podawaną przy projekcie, może się bowiem okazać, że z przysłowiowych 120m2 wyszło 200m2. Przełoży się to zarówno na sam koszt realizacji jak również ogrzewania.

Styl domu

Kształt, aranżacja oraz charakter wykończenia elewacji nadają bryle domu indywidualny styl.
W zależności od tego czy wolimy jedno, dwu lub trzykondygnacyjne, duże domy z płaskim lub spadzistym dachem z lukarnami możemy się dowiedzieć jaki styl domu preferujemy.
Oto zestawienie najczęściej występujących stylów w architekturze domów jednorodzinnych.
Styl: nowoczesny, minimalistyczny, wiejski, śródziemnomorski, klasyczny, skandynawski, eklektyczny.

Ilość kondygnacji

Jedną z pierwszych decyzji przy wyborze projektu domu jest określenie ilości kondygnacji, które chcemy zrealizować. Wielkość działki oraz jej specyfikacja określają, czy możemy pozwolić sobie na przestronny dom parterowy z komunikacją rozwiązaną na jednym poziomie, czy też zainwestujemy raczej w ekonomiczny dom z poddaszem użytkowym lub wygodny dom piętrowy.
Decyzja o tym, czy dom ma być parterowy, z poddaszem, piętrem, czy z piwnicą, będzie rzutowała nie tylko na koszt realizacji projektu, ale także na późniejszą wygodę domowników. Nie bez znaczenia są tutaj naturalne warunki lokalizacji działki, które narzucają z góry pewne rozwiązania.

Działka – sprawdź co powinieneś wiedzieć zanim kupisz

Działka – sprawdź co powinieneś wiedzieć zanim kupisz
Działka – wielkość i kształt

Wielkość działki to sprawa indywidualna. Wszystko zależy od tego, jak duży dom chcemy zbudować.  Dom z poddaszem użytkowym czy piętrowy będzie wymagał mniejszej działki niż rozłożysty dom parterowy. Optymalne są działki w kształcie kwadratu lub prostokąta. W zdecydowanej większości przypadków maksymalną powierzchnię zabudowy dla każdej działki określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy.

Uzbrojenie działki

Dobrze by było gdyby działka budowlana była uzbrojona, czyli mieć doprowadzony prąd, wodę oraz kanalizację. Niestety większość działek nie posiada pełnego uzbrojenia i wówczas sprawy urzędowe oraz koszta spoczywają na Inwestorze. A zatem żeby do Twojej działki przyłączono prąd, gaz, wodę czy kanalizację, musisz wystąpić do miejscowego przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci.
Warunki takie określają:
o czy można podłączyć dane medium (bywa to problemem, gdy działka jest oddalona od najbliższych istniejących linii zasilających),
o zakres oraz sposób wykonania rozbudowy sieci,
o wymagane parametry techniczne przyłącza,
o planowany koszt.

Dojazd i otoczenie działki

Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi publicznej bezpośrednio lub pośrednio np. przez drogę prywatną. Dlatego już na etapie oglądania działki koniecznie trzeba dowiedzieć się, kto jest właścicielem drogi, która do niej prowadzi i co z tego wynika. Informacje o właścicielu drogi znajdziesz w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych lub w Starostwie Powiatowym w ewidencji gruntów.

Warunki zabudowy

Jeżeli działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, to należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o wydanie Warunków Zabudowy. Może to zrobić każda osoba zainteresowana kupnem działki. Gotowe wzory wniosków są zazwyczaj dostępne w urzędzie gminy. Teoretycznie urząd ma na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dwa miesiące, jednak w praktyce czeka się na nią zazwyczaj od czterech do nawet sześciu miesięcy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest ogólnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Coraz częściej można go znaleźć na stronie internetowej miasta lub gminy. Aby poznać szczegółowe przepisy wynikające z MPZP dla danej działki możesz złożyć w urzędzie wniosek o wypis i wyrys. Jest on składany odpłatnie (wysokość opłaty zależy od gminy), a czas oczekiwania wynosi zazwyczaj kilka dni (1-14 dni). Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego zawiera przede wszystkim informację o:
o rodzaju inwestycji (co można zbudować),
o gabarytach domu,
o powierzchni zabudowy,
o kształcie domu, jego wysokości, rodzaju pokrycia i kącie nachylenia dachu,
o dostępie do drogi publicznej,
o szczegółowych warunkach wynikających z charakteru inwestycji.

Stan prawny działki

Aby sprawdzić stan prawny nieruchomości, czyli kto jest właścicielem działki, a także czy działka nie jest obciążona hipoteką, należy zapoznać się z danymi zawartymi w księdze wieczystej. Od 2010 roku część danych zawartych w księgach jest dostępna online, należy tylko znać dokładny numer księgi wieczystej, który jest przypisany do działki. Jeśli chcemy zobaczyć granice działki ewidencyjnej bądź obrysy istniejących budynków musimy wystąpić o wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Adaptacja projektu do działki

Adaptacja projektu do działki

Adaptacja projektu do działki polega na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków zabudowy  i do potrzeb Inwestor.  Również jest konieczna, aby zgłosić zamiar budowy domu lub uzyskać pozwolenie na budowę.

 

W ramach adaptacji architekt wykona:
o projekt zagospodarowania działki
o dostosuje projekt do warunków MPZP lub WZ
o dostosuje projekt do uwarunkowań lokalizacyjnych

Na tym etapie architekt adaptujący może wprowadzić zmiany w zakresie np. zmiany kąta nachylenia dachu, zmiany wielkości i ilości stolarki okiennej, zmienić wysokość ścianki kolankowej itp.
W momencie wykonania adaptacji cała dokumentacja staje się projektem budowlanym gotowym do złożenia w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania zgody na budowę.